Actualitat

Centre de competència en Digital Consumer Finance

Centre de competència en Digital Consumer Finance

El nostre centre de competència en Digital Consumer Finance està avalat per la nostra experiència de més de 30 anys col·laborant amb els principals bancs de l’IBEX en l’optimització dels seus circuits de contractació de crèdits

Better Consultants a la XII Fira d’Empreses

Better Consultants a la XII Fira d’Empreses

Des de la seva fundació el 1989, la nostra Firma participa en la recerca de talent jove i amb esperit innovador que ha alimentat les generacions de professionals al llarg de la nostra trajectòria

Nou Mòdul de Seguretat Clínica

Nou Mòdul de Seguretat Clínica

CatSalut posa a disposició de les entitats proveïdores de salut un conjunt de noves funcions avançades que milloren la seguretat dels pacients i l’eficàcia de la medicació.

Factura electrònica (EFACT)

Factura electrònica (EFACT)

Better Consultants finalitza la primera fase del projecte per a la implantació de la factura electrònica a les administracions públiques catalanes (eFact)