Actualitat

Better Consultants a la XII Fira d’Empreses

Des de la seva fundació el 1989, la nostra Firma participa en la recerca de talent jove i amb esperit innovador que ha alimentat les generacions de professionals al llarg de la nostra trajectòria

Nou Mòdul de Seguretat Clínica

CatSalut posa a disposició de les entitats proveïdores de salut un conjunt de noves funcions avançades que milloren la seguretat dels pacients i l’eficàcia de la medicació.

Factura electrònica (EFACT)

Better Consultants finalitza la primera fase del projecte per a la implantació de la factura electrònica a les administracions públiques catalanes (eFact)