Arquitectura multi-canal

La nostra Firma ha desenvolupat una moderna arquitectura que utilitza el concepte d’operació, entès com el conjunt de transaccions necessàries per a completar una operació bancària.

Les operacions d’actualització i manteniment del software local es realitzen sense intervenció de l’usuari.

L’arquitectura multi-canal dòna suport a diferents entorns de presentació, i és independent dels sistemes transaccionals de l’Entitat i dels dispositius utilitzats.

Orientació a Usuari

Dissenys moderns, orientats a dispositius tàctils (scrolling, visualitzacions clares i directes, accessos des de “què vull fer”, …).

Ajudes a usuaris via “assistents virtuals” i eines personalitzades en funció de la localització geogràfica.

Integració amb xarxes socials: entrada al banc des de Facebook, twitter, …

Tecnologia

  • Adopció dels més recents estàndards en programació web (HTML5/CSS3)
  • Patró MVC (model vista controlador), a través de frameworks com spring o struts.
  • Desenvolupament de serveis de negoci comuns des dels diferents canals d’accés.

Actualment la comercialització de productes destinats als potencials clients en entitats financeres, grups de comunicació, empreses de telefonia etc., es realitza utilitzant els canals més diversificats per a la  distribució

  

Aportem un sòlid conjunt de solucions pensades per donar suport a la distribució multi-canal i que engloben un ampli rang de funcionalitats.

Distribució per múltiples canals

La comercialització de productes destinats a potencials clients en entitats financeres, grups de comunicació, empreses de telefonia etc., es realitza utilitzant els més diversos canals per a la distribució: Internet, telèfon, agents, partners, etc.

En aquest escenari apareix la necessitat de dotar els sistemes d’informació de la capacitat de tractar un nou concepte: el canal de distribució o de venda.

La nostra Firma aporta un sòlid conjunt de solucions pensades per a donar suport a la distribució multi-canal i que engloben un ampli rang de funcionalitats.

Funcionalitats

Solucionar la problemàtica d’aplicar per a un mateix producte diferents tarifes, en funció del canal de distribució i/o venda.

Gestió efectiva dels múltiples canals de distribució, amb diferents vies d’accés.

Control dels processos de negoci i la qualitat de servei en els nous canals de distribució (sense presència física del client).

Metodología

Metodologies àgils d’implantació: Scrum, Kanban, Scrumban, …

Eines web col • laboratives per a la gestió del projecte, el seguiment de les incidències i la publicació dels serveis: Google, Jira, Wiki, …