Avís legal

Les disposicions que s’inclouen en aquest Avís Legal tenen com a objecte regular la utilització de les pàgines web www.betterconsultants.eswww.betterconsultants.cat i www.betterconsultants.eu,(en endavant “Pàgines Web”), que són propietat exclusiva de Better Consultants SRL. Aquestes Pàgines Web es posen a disposició dels usuaris d’internet per a coneixement de la nostra organització, activitat, productes i serveis.

La utilització de les Pàgines Web atorga de forma implícita la condició d’usuari i suposa l’acceptació de les condicions establertes en el present avís. Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola.

Identificació

Better Consultants SRL, té el seu domicili social carrer Aribau 262, 08006 Barcelona, i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 20.071, Foli 1, Full B-1141, inscripció 1ª . Better Consultants té CIF B-59150854.

Drets de propietat

Better Consultants SRL és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de les Pàgines Web, pel que fa a informació presentada, dissenys, codis font, continguts i altres components.

Els usuaris estan autoritzats a visualitzar descarregar i imprimir qualsevol document publicat per Better Consultants SRL a les Pàgines web, tenint en compte que l’ús d’aquesta documentació es pot utilitzar exclusivament amb finalitats informatives, però en cap cas amb finalitats comercials. Els documents han de tenir referència necessàriament al dret de propietat de Better Consultants SRL sobre la informació presentada.

Les actuacions que infringeixin les disposicions que s’expressen en el present Avís Legal poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI).

Informació presentada i limitació de responsabilitat

La utilització d’aquestes pàgines web suposa la plena acceptació de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal en el moment precís en què l’usuari accedeixi a les pàgines.

La informació de les Pàgines Web es presenta sense cap tipus de garantia, i podrà ser modificada en qualsevol instant sense necessitat de preavís. Better Consultants SRL no garanteix l’exactitud o idoneïtat de la informació presentada.

Queda explícitament prohibida la modificació, alteració o adaptació de les Pàgines Web tant pel que fa a format com a contingut informatiu.

L’establiment d’enllaços externs des de les Pàgines Web no pressuposa en cap cas l’existència de relacions entre Better Consultants SRL i el propietari de la web destinació, ni l’acceptació i aprovació per part de Better Consultants SRL dels seus continguts o serveis que s’hi ofereixen. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas cap tipus de recomanació de la web de destinació, que es troben fora de l’àmbit de Better Consultants SRL.

Better Consultants SRL no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o equips de l’usuari com a conseqüència de l’accés a les Pàgines Web o de l’ús d’informació presentada. Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a les Pàgines Web, o el fet que estiguin lliures d’errors.

Contacte

Per a qualsevol suggeriment o aclariment pot contactar amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic:better@betterconsultants.es