Bankinter posa en marxa SWIFT GPI, servei de pagaments internacionals per a empreses

Bankinter ha posat en marxa un nou servei que permetrà millorar, accelerar i dotar de majors possibilitats als pagaments internacionals que efectuïn les seves empreses clients, reforçant així la proposta de valor de el banc en matèria de Negoci Internacional.
La xarxa internacional SWIFT va suposar en el seu moment per a les empreses la possibilitat d’emetre ordres de pagament a qualsevol lloc del món de forma totalment segura, gràcies a una codificació estandarditzada entre més de 11.000 entitats bancàries que evita errors a l’hora d’identificar el destí dels pagaments: un codi comú per identificar banc, país, localitat i oficina.

A partir d’ara, amb les millores aportades pel nou ‘SWIFT GPI’ de Bankinter, les empreses clients podran disposar d’enviaments més ràpids i dotats d’una major transparència i informació, amb tot el que això suposa de cara a optimitzar la gestió de tresoreria de l’empresa i de donar àgil resposta davant possibles incidències. Si els bancs intervinents estan associats a ‘SWIFT GPI’ la transferència pot completar-se en qüestió de segons.

La nostra Firma ha col·laborat en el desenvolupament de sistema de Tracking Online de les operacions, aportant una eina intuïtiva, de fàcil utilització i molt efectiva de cara a l’seguiment i control de les operacions SWIFT GPI ordenades pel client. Gràcies a aquest exclusiu servei de ‘Tracking Online’, l’empresa podrà realitzar un seguiment de l’estat en què es troba la seva ordre de pagament: quan ha estat enviada i quan ha arribat a el banc de destinació i al beneficiari. Sempre que el banc de destinació també estigui adscrit a SWIFT GPI, podrà rebre un avís de confirmació de l’abonament en el compte de beneficiari.