Els reptes més apassionants són molt més a prop del que penses

La nostra Firma col·labora amb grans empreses i institucions dels principals sectors.

La nostra visió de la carrera professional combina tant el coneixement de les tecnologies de la informació com l’experiència en models de gestió i solucions d’Entitats Financeres, Asseguradores, Administració Pública, Serveis Públics i Indústria.

Desenvolupament Professional

El nostre equip humà és multidisciplinari, de forma que combina simultàniament el coneixement de les tecnologies de la informació amb l’experiència en models de gestió i solucions sectorials.

Entenem el desenvolupament professional com una progressió contínua de les responsabilitats, que s’assumeixen tant a nivell personal com en el lideratge d’equips de treball. El motor d’aquest desenvolupament professional és l’aprofitament eficient de les experiències en la resolució efectiva i realista de problemes de grans empreses.

 

 

Donem prioritat a que els nostres professionals assumeixin, any rere any, nous nivells de responsabilitat, combinant la formació amb l’experiència real en projectes, sempre en contínua adaptació.

Portem més de dues dècades ajudant a forjar les carreres professionals dels nostres especialistes en àmbits de tecnologia i de gestió. Adaptem la carrera professional a les habilitats i preferències individuals.

Depenent de les aptituds i de la vocació, cada professional pot aprofundir la seva carrera en diversos àmbits de la transformació digital:

Tecnologia i arquitectura de sistemes d’informació

Gestió de projectes

Reenginyeria i optimització de processos

“Amb la nostra solució alveoCCM, reduïm els costos de comunicació a clients en més d’un 30% de mitjana”

Francisco Huertas

Senior Executive, Better Consultants

“Aportem grans eficiències en la implantació dels processos de compliment normatiu que exigeixen els diferents organismes de la Unió Europea”

Miquel Fortuny

Senior Executive, Better Consultants

“El capital humà es el principal actiu amb el que comptem per fer realitat la transformació digital dels nostres clients”

Raul López

Senior Executive, Better Consultants

“Més d’un terç dels accidents de trànsit d’àmbit urbà d’Espanya es tracten amb el nostre Sistema d’Accidents i Atestats

Ramon Dern

Soci, Better Consultants

Valors

Sens dubte, una part fonamental del nostre esperit és compartir els valors clau d’objectivitat, rigor, qualitat, proximitat amb els clients, i aportar una visió realista i pragmàtica en l’aplicació de tecnologia. Són valors que sempre han estat la base de la nostra pràctica i que s’han consolidat i reforçat al llarg de generacions de nous professionals.

Els nostres equips assumeixen, any rere any, nous nivells de responsabilitat, combinant la formació amb l’experiència real en projectes, sempre en contínua adapta

Pràctica Professional

La pràctica professional es recolza sobre quatre punts fonamentals

Lideratge

Especialització sectorial

Direcció i gestió de projectes

Tecnologia i arquitectura de sistemes d’informació

El nostre Programa de Formació és un pilar bàsic per al desenvolupament de la carrera professional, i cobreix els quatre aspectes indicats.

Depenent de les aptituds i preferències, es personalitza el pla de formació de cada professional per assegurar l’equilibri entre el coneixement d’aspectes comuns de la nostra pràctica juntament amb especialitzacions individualitzades.

Uneix-te al nostre equip de professionals!

 També pots enviar el teu C.V., incloent expedient i fotografia recent a: rrhh@betterconsultants.es

Accedeix a les nostres ofertes d’ocupació:

       logo_infojobs