Better Consultants és integrador Gold Partner de la plataforma regulatòria d’Alamo

En els últims anys, les entitats financeres s’han vist sotmeses a una creixent exigència de reporting normatiu, requerida per les noves regulacions que estableix el Banc Central Europeu.

Aquesta exigència han obligat a flexibilitzar i optimitzar els mecanismes de captura, elaboració i presentació de dades que reflecteixen l’operativa de banc. En concret, destaquen els nous requisits d’informació sobre anàlisi de risc i estats financers, com les que es recullen en les noves normatives de CIRBE, SIRBE, FINREP, COREP, FTF, SFTR, etc.

La plataforma de reporting regulatori de ÁlamoConsulting és líder en sector financer per la seva àmplia cobertura funcional, la seva solidesa tecnològica escalable i les destacades referències. Cada vegada més entitats financeres confien el seu reporting normatiu al binomi format per La plataforma d’AlamoConsulting i el servei d’integrador amb sistemes core de Better Consultants.

Les referències d’èxit de Better Consultants en la integració dels mòduls de programari normatiu de Álamo estan avalades, a més de per l’experiència dels nostres professionals, per un enfocament i metodologia de desplegament plenament contrastats, que assegura el compliment dels nivells més exigents tant en qualitat de dades com en terminis d’implantació.

Better Consultants estat reconeguda, en virtut de l’èxit de la nostra col·laboració, com a Integrador Gold Partner de ÁlamoConsulting.