Management Consulting

Model

En la transformació digital de l’empresa, els nostres projectes van més enllà del lliurament i presentació d’un Estudi, Diagnòstic o Pla Estratègic. Normalment les solucions recomanades requereixen la implementació de nous sistemes d’informació, tant en un desenvolupament a mida com amb la integració d’una solució paquetitzada.

Tant en un cas com en l’altre, els nostres serveis professionals proporcionen una visió completa participant a totes les etapes del cicle de vida: Diagnòstic, Definició, Disseny, Implantació, Formació, Gestió del Canvi, Producció, Manteniment i Avaluació dels resultats obtinguts.

Visió

La nostra trajectòria de més de dues dècades compartint les inquietuds de grans empreses i institucions dels més diversos sectors, ens permeten oferir una completa gamma de serveis de consultoria en organització i sistemes d’informació.

Som especialistes projectes que requereixen una especial sensibilitat per la combinació dels tres factors que han de fer possible un canvi radical en la competitivitat de l’empresa, des d’una òptica realista.

la visió estratègica del negoci del client

el coneixement sectorial

els models de gestió

La nostra visió dels projectes assegura un enfocament realista que combina adequadament el coneixement profund de la realitat del client amb l’ús efectiu de les tecnologies disponibles al mercat.

 

Els nostres serveis professionals proporcionen una visió completa del procés de transformació, participant a totes les etapes del cicle de vida, i amb un enfocament multisectorial.

Transformació

Hem col·laborat en la transformació d’importants institucions i empreses, tant del sector públic i privat, aportant valor en diversos àmbits:

Model d’Organització i Optimització de Recursos

Oficina de Gestió de Projectes (PMO)

Reenginyeria i Millora de Processos

Plans Directors de Tecnològica

Planificació de Sistemes d’Informació

Gestió del Canvi

Equilibri

La satisfacció dels nostres clients en els resultats dels projectes rau a aconseguir un equilibri entre coneixement en profunditat del sector i la visió estratègica del negoci amb plantejaments propers i assumibles. És en aquest punt on els valors de compromís i qualitat de la signatura es fan tangibles i generen valor per als nostres clients.