Centre de competència en Digital Consumer Finance

La contractació digital de crèdits a el consum és un procés crític per a les entitats financeres que persegueixen l’objectiu d’oferir als seus clients, actuals i potencials, un servei diferencial i una excel·lent experiència d’usuari. Aquest procés es recolza en tres grans pilars:

    • Garantir fidelment la identificació no presencial dels sol·licitants de crèdits.
    • Agilitzar l’avaluació de risc i la formalització final de les operacions.
    • Assegurar el compliment de les màximes garanties jurídiques per a tots els involucrats.

El nostre centre de competència en Digital Consumer Finance està avalat per la nostra experiència de més de 30 anys col·laborant amb els principals bancs de l’IBEX en l’optimització dels seus circuits de contractació de crèdits. La nostra aportació de valor contempla aspectes clau com:

El disseny i implementació de passarel·les de contractació digital de crèdits, connectades amb serveis especialitzats de vídeo trucada, web scraping d’anàlisi de comportaments i signatura digital a través de tercers de confiança.

La disponibilitat de mòduls i serveis de programari que resolen aspectes crítics del procés, com la gestió de les garanties i cobertures, l’orquestració de components heterogenis i la confecció dels contractes electrònics amb les clàusules que s’apliquen en cada cas.

El nostre pragmatisme en la utilització de la tecnologia, l’ampli coneixement i experiència acumulats i el compromís de servei amb els nostres clients es veuen reflectits en les importants iniciatives de transformació digital que estem executant amb èxit en els principals bancs.