Collateral: plataforma avançada de garanties i control de riscos

Sistema de Garanties

 

Collateral facilita els processos de captura, actualització i control de les garanties, en les entitats amb riscos financers. Entre les principals funcions de Collateral, cal destacar el tractament de:

Qualsevol tipologia de garanties (avals personals, hipoteques, pignoracions, drets de crèdit, etc.)

Alertes i avisos (sobreutilizaciones de garanties, venciment de càrregues, béns en execució, etc.)

Automatització del cicle de vida complet de les cobertures dels riscos

 Característiques

Aporta una estructuració homogènia en la informació de garanties, amb independència de la utilització de les mateixes.

Assegura la fiabilitat de les dades de les cobertures al llarg del temps, des de la seva alta fins que queden alliberades.

Agilitza la presa de decisions que afecten les garanties de les operacions de risc.

Simplifica la integració amb els sistemes corporatius de gestió d’expedients, persones, contractes, etc.

Suporta múltiples configuracions, per a diferents empreses, unitats de negoci, usuaris, divises, idiomes, etc.