Emergències i Seguretat

La nostra trajectòria de més d’una dècada al servei de la millora d’eficiència i efectivitat en els Cossos de Seguretat i en la gestió d’Emergències, ens ha permès desenvolupar un conjunt de solucions personalitzades per a integrar totes les actuacions que es produeixen al voltant d’un incident.

Com a fruit d’aquesta experiència, hem paquetitzat la solució més completa per a la Gestió d’Accidents de Trànsit que hi ha disponible actualment al mercat.

Hem desenvolupat les solucions personalitzades mes completes per a gestionar:

Sales de Comandament i Control

Planificacio i Gestió de recursos humans i materials

Integració entre el 112 i els Cossos de Seguretat i Emergències

Expedients Sancionadors

Convocatòries i Carreres Professionals

El centre de control compta amb el suport de la integració amb un Sistema d’Informació Geogràfica per a facilitar la localització d’incidents i unitats operatives, així com la integració amb telefonia i ràdio.

 

La gestió de l’actuació, incident o servei, es controla de forma totalment integrada, des de la seva identificació, obertura, assignació de recursos, fins la seva resolució, transferència o tancament.

Centre de Control

La gestió d’una sala de control requereix la màxima interactivitat en l’intercanvi d’informació entre els gestors de la Sala i les Unitats Operatives. En aquest sentit, resulta fonamental comptar amb el coneixement precís de:

La disponibilitat de recursos humans i materials per a poder configurar cadascuna de les unitats operatives que presten els serveis in-situ.

Les accions i activitats pre-assignades a cada unitat.

El registre i la localització dels incidents i serveis prestats.

Les prioritats en la prestació de serveis.

Factors Clau

El sistema s’ha dissenyat tenint en compte la necessitat de la gestió policial, així com les necessitats d’evolució i escalabilitat

Processament de dades integral, seguretat respecte a la definició de perfils d’usuari i l’accés a les dades. El sistema mostra les dades que, per raons de seguretat, només un agent particular (cap de la sala, cap de torn, supervisor) es pot veure.

Una Sala que pertany a un rang superior pot assumir competències d’habitacions subordinades.

Mecanisme d’emmagatzematge de dades per l’explotació de les dades introduïdes en el sistema. La integració amb la informació territorial, tant en termes de normalització de la ubicació de problemes i definició de “punts d’interès”.

Una interfície d’usuari realista, pràctica, intuïtiva i flexible, que facilita el procediment de funcionament, la millora de la coordinació, control i gestió dels agents de policia i que proporciona una visió general de les accions en cada moment, que permeti la reducció del temps de resposta abans de qualsevol imprevist.