ERIC – Gestió d’Expedients de Risc de Crèdit

ERIC és la plataforma de Better Consultants per a la captura, tramitació avaluació i resolució d’expedients de risc.

Es tracta d’una solució fàcil d’utilitzar i que permet a l’usuari accedir a tots els recursos necessaris per la gestió de l’expedient d’una forma àgil i centralitzada, des del moment en que es rep la seva sol·licitud fins que es formalitza.

Plataforma ERIC

El sistema està integrat amb les aplicacions corporatives del client,  necessàries per analitzar una operació de risc (base de dades de clients, gestor d’estats financers, prevenció de blanqueig de capitals, etc.) i amb altres aplicacions que complementen i faciliten la gestió electrònica global de l’expedient (gestor documental, publicador de documents, portal de sol·licituds).

El sistema proporciona un workflow de tramitació adaptable per a grups d’empreses i per diferents productes de risc de crèdit.

Factors Clau

100% de traçabilitat i seguiment sobre els expedients de risc.

Reducció del risc operacional gràcies a regles de negoci, de control i coherència de les dades i documents informats.

Ajudes per pautar els passos a seguir en cada punt de l’anàlisi.

Estandardització de documentació aportada pel client i la generada per l’analista o el sistema.

Enviament de les operacions al comitè decisori adequat i encaminar la tramitació en funció de la decisió que s’hagi pres.

Enviament de les operacions a cartera un cop formalitzades per iniciar-ne el seguiment.