La nostra Firma

 

Better Consultants és una Firma de consultoria i serveis en tecnologies de la informació, fundada l’any 1989 per un col·lectiu de professionals de la gestió empresarial i de la tecnologia, amb àmplia experiència i reconeixement professional en les principals organitzacions i empreses del nostre país.

Som especialistes en serveis per a organitzacions amb elevat nivell d’utilització de sistemes d’informació, en els principals sectors d’activitat.

 

Qui som

Better Consultants es va crear el 1989, fruit d’una iniciativa centrada en la contribució dels millors valors professionals en la pràctica de consultoria en organització i tecnologia,

Des d’aleshores, la nostra missió ha estat potenciar l’objectivitat, el rigor professional, la qualitat de servei i la proximitat amb els clients, sempre amb una perspectiva realista i pragmàtica en els processos de transformació.

Què ens caracteritza

Som consultors vocacionalment compromesos en la millora contínua dels sistemes d’informació i de la forma de treballar en les grans organitzacions.

Dissenyem, construïm i posem en marxa sistemes d’informació d’alta i provada tecnologia, canalitzant l’actual potencial tecnològic disponible als objectius de negoci i a l’òptica d’usuari dels nostres clients.

Factors clau

 

Establir serveis de màxima qualitat en l’atenció als clients

Discernir allò essencial del que és complementari

Implantar formes i estils de treball àgils

Utilitzar la tecnologia amb realisme

Dir allò que convé fer i, a continuació, fer-ho!

Convertir projectes en realitats

Impulsar la il·lusió i la voluntat de servei

 

 

Compromesos en la millora contínua dels sistemes de la informació i de la forma de treballar en les grans organitzacions.

Especialitzats en organitzacions amb alt nivell d’utilització de sistemes d’informació, en els principals sectors d’activitat

Dissenyem, construïm i posem en marxa sistemes d’informació d’alta i provada tecnologia

30 anys ampliant horitzons en la transformació digital

Potenciem l’objectivitat, el rigor professional, la qualitat de servei i la proximitat amb els clients, sempre des d’una perspectiva realista i pragmàtica.

El nostre enfocament, que combina en la seva justa proporció el innovació i objectivitat, s’ha consolidat en el dia a dia i ha sortit reforçat després d’infinitat de canvis en tendències, models de gestió i tecnologies.

Professionals

Desenvolupament professional

Prioritzem que els nostres professionals assumeixin, any rere any, nous nivells de responsabilitat, combinant formació i experiència real

Processos

Creació de valor

Oferim solucions eficients, d’alt valor afegit, i ajustades a les necessitats de cada client concret.

El nostre enfocament realista combina adequadament el coneixement en profunditat de la realitat del client amb la utilització efectiva de les tecnologies disponibles al mercat 

Management

Enfocament multisectorial

Els nostres serveis professionals aporten una visió completa del procés de transformació, participant en totes les etapes del cicle de vida, i amb un enfocament multisectorial.

El nostre model potencia a parts iguals l’especialització sectorial amb la portabilitat transversal de models de gestió entre sectors

Contacti amb nosaltres

Privacitat

Consulti la nostra política de privacitat

D'acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), Better Consultants informa que les dades personals que figuren en el present document es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment es incorporin en fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s'utilitzarà per de contactar amb vostè una sola vegada, i exclusivament amb motiu d'aquesta sol·licitud d'informació. Better Consultants contactarà amb vostè en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades de contacte del formulari adjunt seran esborrats.