Interfície d’Accidents per Asseguradores

Sistema d’Accidents i Atestats

La nostra Firma disposa d’una avançat sistema de gestió que utilitzen les Policies Locals per preparar els informes d’accidents i atestats en àmbit urbà.

En cas d’accident, la Policia Local documenta les circumstàncies en que s’ha produït i els vehicles afectats. En concret, recull les dades i les declaracions de les persones involucrades o testimonis, prepara un croquis i dóna la seva opinió sobre les possibles responsabilitats. Si s’ha produït un delicte, una denúncia d’alguna de les parts, hi ha danys personals o víctimes, es crea un atestat.

Totes les parts que intervenen en la resolució d’un accident: asseguradores, corredories, jutjats, advocats, propietari del vehicle, persones afectades per l’accident, poden sol·licitar aquest informe.

Aquesta informació és molt valuosa, ja que si, per exemple, la companyia de lloguer de vehicles disposa d’ella en temps real, pot aplicar polítiques de reducció de riscos en el moment en que finalitza el contracte de lloguer ( per exemple retencions addicionals a la targeta de crèdit, etc.).

Com pot ajudar el Sistema d’Accidents i Atestats a una companyia d’assegurances o de lloguer de cotxes? 

 

Faci click a continuació per trobar la resposta als seus dubtes  

Què és la interfície per companyies d’assegurances i de lloguer de vehicles?

La interfície contempla dos aspectes bàsics:

Enviar un avís automàtic a les companyies informant que hi ha un accident que afecta algun dels vehicles que té assegurats o llogats, just en el moment en que es té constància de la intervenció de la Policia Local.

Facilitar un fitxer amb dades estructurades que es pugui carregar de forma automàtica en el sistema de cada companyia, en lloc d’un document PDF que obliga a teclejar novament la informació.

Els nostres experts en Gestió d'Accidents i Atestats es posaran en contacte amb vostè.

Privacitat

Consulti la nostra política de privacitat

D'acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), Better Consultants informa que les dades personals que figuren en el present document es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment es incorporin en fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s'utilitzarà per de contactar amb vostè una sola vegada, i exclusivament amb motiu d'aquesta sol·licitud d'informació. Better Consultants contactarà amb vostè en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades de contacte del formulari adjunt seran esborrats.