Intranet de gestió comercial

Sistema concebut per a optimitzar l’accés a la informació comercial des de qualsevol punt de la xarxa i a qualsevol nivell: Gerents d’àrea, Gerents de producte, Agents visitadors, Direcció, etc.

Desenvolupat en una plataforma tecnològica que facilita l’accés remot, permet una navegació senzilla i minimitza les tasques de manteniment.

S’integra amb els sistemes de suport a forces de vendes més habituals al mercat (Salesforce, Siebel, etc.)

Arbre d’estructura de la xarxa comercial.

Interfície universal amb societats d’anàlisi de vendes en el seu sector.

Conceptes d’anàlisi en múltiples dimensions (geogràfica, mercat, productes, agents, etc.).

Anàlisi comparatiu de la pròpia empresa respecte a la competència.

Flexibilitat en l’accés i en el manteniment de la informació.

Punt de trobada virtual per a la xarxa comercial.

Tecnologia d’última generació.

Administració i gestió pròpia del sistema.