Superada la xifra de 1500 milions de Receptes Electròniques a Catalunya

S’ha completat plenament el desplegament de la Recepta Electrònica en els àmbits d’atenció primària (a prop de 40 institucions diferents) i els centres d’atenció especialitzada, de tal manera que es poden dispensar receptes electròniques a qualsevol de les més de 3100 farmàcies de Catalunya.

Actualment ja s’ ha superat la xifra acumulada dels 1500 milions de dispensacions, i més del 99,3% de les receptes que es dispensen a Catalunya són electròniques.

Així mateix, s’ha consolidat la prescripció electrònica als àmbits d’atenció especialitzada, socio-sanitari i salut mental, obtenint resultats plenament satisfactoris del funcionament del model conjunt Primària-Especialitzada, i que han facilitat l’extensió progressiva de la Recepta Electrònica.

%

Receptes electròniques

Milions de pacients dispensats al mes

Milions de receptes dispensades

Farmàcies connectades

Aquest nou model de funcionament és una eina fonamental en la millora de l’ús racional del medicament i en la garantia de la sostenibilitat del sistema. A més, la base de coneixement que aporta aquest nou model, on els professionals del sistema tenen una visió completa de la medicació del pacient, és una ajuda clau per poder garantir un nivell assistencial efectiu, segur i competiu en costos.

En el procés d’Implantació i Desenvolupament de la Recepta Electrònica a Catalunya, que es va iniciar l’any 2005, Better Consultants ha col•laborat de forma ininterrompuda en els aspectes crítics del projecte, entre els que destaquen:

 

Definició del Model

Oficina de Projectes

Suport a la Implantació a les Xarxes d’Atenció Primària

Suport a la Implantació a les Xarxes d’ Atenció Especialitzada

Definicio del Mòdul de Seguretat Clínica

Suport a la Formació

Avaluació del Sistema

 

El model de Recepta Electrònica continua la seva evolució en diferents direccions, entre les que destaquen la incorporació de noves funcions avançades (com per exemple millores en la seguretat clínica, la incorporació de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA), la interconnexió amb sistemes de Recepta Electrònica d’altres Comunitats Autònomes i la interoperabilitat de prescripcions i dispensacions amb altres països de la Unió Europea.