Nou motor de construcció de contractes alveoCCM-generador

Ja està disponible el nou mòdul alveoCCM-generador, l’assistent més avançat per a la generació interactiva de contractes.

Aquest nou mòdul és una ajuda idònia per a les grans companyia que gestionen contractes complexos, que requereixen l’elaboració d’clausulats adhoc sota un estàndard comú. Amb el nou mòdul alveoCCM-generador s’agilitza de forma notable la creació de les minutes que s’envien a fedataris públics per procedir a la seva signatura El nou módul garanteix la màxima consistència i fiabilitat en el clausulat  i minimitza les posteriors tasques de revisió i supervisió. Entre les principals funcions del nou mòdul, destaquem:

Preparació de clàusules: S’introdueix el text fix utilitzant un processador de textos, inserint en els punts adequats les variables, tot i seleccionant les que estiguin disponibles en el diccionari de variables

Construcció del model: Es seleccionen del diccionari les clàusules adequades. Per a cadascuna s’indiquen les condicions vinculades a una variable, i que determinaran si procedeix incloure-la o no en realitzar la construcció del document.

Simulació: Es poden carregar dades en les variables per visualitzar el resultat de la generació d’un model. Això permet depurar els models en l’etapa de disseny i definició.

La nova aplicació s’ha desenvolupat completament per a entorns oberts, facilitant la seva integració mitjançant una arquitectura tècnica de “web services”. El seu caràcter modular assegura la màxima adaptabilitat a diferents sectors com entitats financeres, asseguradores, serveis públics, telecomunicacions, gas, electricitat, etc.

Consulti la fitxa de producte de alveoCCM-generador