Portfolio Management Platform (PMaP) per a la gestió de carteres d’actius immobiliaris

La nova solució PMaP desenvolupada per Better Consultants és una plataforma avançada per a la gestió i el seguiment de carteres d’actius (adjudicacions hipotecàries, préstecs dubtosos, préstecs en mora, etc.).

PMaP cobreix totes les etapes del cicle de vida de la cartera: presentació d’oferta vinculant, adquisició de l’actiu, disgregació a nivell contracte i integració a una nova cartera de venda quan no hagi estat factible la recuperació del deute. La traçabilitat de les carteres que aporta la plataforma facilita l’anàlisi comparatiu a nivell de guany/èxit, ajudant a la futura presa de decisions de potencials adquisicions.

L’automatització dels processos de venda i adquisició està centrada al voltant d’un nucli d’informació integrat, que afavoreix la reducció dels costos tant en la gestió de les operacions com en el risc operacional d’aquestes operacions singulars.

PMaP és una eina de fàcil integració en els sistemes core dels nostres clients, que centralitza l’accés a tota la informació necessària per gestionar de forma bidireccional operacions de compravenda de Carteres. Entre les seves diverses funcionalitats destaquen:

  • Evolució de la cartera
  • Valoració de cartera
  • Generació dels data-tapes
  • Disseny i enviament de documentació

PMaP es troba ja operativa des del segon trimestre del 2021, i complementa el nostre catàleg de serveis en l’àmbit de gestió de carteres d’actius de REO’s, RED’s, NPL’s SPL’s.

Consulti les característiques de la nostra plataforma PMaP o vegeu també els nostres projectes de gestió d’actius immobiliaris