Política de Privacitat

 

D’acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), a continuació es descriu la nostra política de privacitat.

 

Formularis de Contacte

Better Consultants informa que les dades personals que figuren en els formularis de contacte es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment s’incorporin a fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s’utilitza amb la finalitat única de contactar amb l’interessat uns sola vegada, i exclusivament amb motiu d’aquesta sol·licitud d’informació. Better Consultants contactarà amb l’interessat en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades del formulari de contacte seran esborrades.

 

Formulari de selecció de professionals

Better Consultants informa que les dades personals del formulari de selecció de professionals, inclòs el Curriculum Vitae, es transmeten directament a la nostra RRHH, sense que en cap moment s’incorporin aquestes dades a un fitxer o base de dades amb informació personal. La informació facilitada té la finalitat exclusiva d’iniciar el procés de selecció. Al proporcionar aquestes dades, s’autoritza expressament a Better Consultants per tal que avaluï la candidatura i estableixi contacte per via telefònica o correu electrònic amb l’interessat. Una vegada iniciada o resolta la candidatura, les dades personals seran eliminades.

En cas que el candidat estigui interessat en que Better Consultants tingui accés a futures actualitzacions o versions del seu Currículum Vitae, ens remetem exclusivament a la consulta de bases de dades de tercers, externes a la nostra Firma, especialitzades en la contractació de professionals.

 

Cookies

Better Consultants no utilitza a la seva pàgina web cap funció que requereixi la identificació o nom de l’usuari, ni recollida de comentaris, ni alta de compte o d’usuari. La utilització de cookies es limita de forma exclusiva a l’obtenció d’estadístiques d’ús.

 

Contingut enllaçat o inserit d’altres llocs web

La nostra web pot contenir enllaços a altres pàgines web de tercers. El contingut enllaçat es comporta de la mateixa manera que si l’usuari visita la pàgina del website destinació.

Les webs externes poden recollir dades sobre el visitant, utilitzar cookies i monitoritzar la interacció de l’usuari, especialment en el cas que l’usuari realitzi el “login” (de forma manual o automàtica) al web destinació.

 

Analítica

El web de Better Consultants utilitza els serveis de Google Analytics pel control de les estadístiques de connexió. En cap moment es capten, recopilen o emmagatzemen dades personals, de preferències o qualsevol altra informació associada a les persones físiques que visiten la nostra web.