alveoCCM-PUBLIC@ Gestió de Publicitat

Ofereix als usuaris de màrqueting la possibilitat de definir detalladament les seves campanyes publicitàries indicant els terminis de vigència de les campanyes, grups de persones a les quals s’adrecen, canals publicitaris utilitzats i missatges publicitaris personalitzats segons cada cas.

La freqüència d’enviament dels missatges es determina per cada campanya, grup objectiu i canal publicitari utilitzat. La nostra solució es recolza en tres conceptes bàsics:

Campanya publicitària
Grup objectiu
Canal publicitari

 

què volem comunicar?
a quin col · lectiu?
per quina via?

 

Grups objectiu

Màxima flexibilitat en la selecció de persones a les quals dirigir els missatges publicitaris:

A través de filtres de control associades als documents (model de formulari-producte associat, província destí, segment de client, etc.).

A partir de seleccions de clients procedents de sistemes de CRM.

Suports de comunicació

Utilització de diversos mitjans per comunicar amb els clients objectiu:

Pàgines de presentació en la correspondència operativa en paper.

Mailings personalitzats i encartaments inserits en els trens d’acabat.

Inclusió dinàmica de missatges en buits lliures de anversos i reversos.

 Gestió de campanyes

Ajuts online per a l’administració de les diferents campanyes publicitàries:

Control automàtic del termini de vigència de les campanyes i la freqüència d’enviaments.

Gestió de prioritats. Resolució de concurrències entre campanyes diferents.

Rastres de clients contactats / no contactats. Control de “Robinsons”.