Recepta Electrònica

La Recepta Electrònica ha fet passos molt importants en la seva extensió, no només a nivell territorial, sinó també en el seu ús per part del col·lectiu de professionals i en el grau d’integració de la medicació dels pacients, mantenint un nivell de satisfacció molt elevat a tots els nivells

En el procés d’Implantació i Desenvolupament de la Recepta Electrònica a Catalunya, que es va iniciar l’any 2005, Better Consultants ha col•laborat de forma ininterrompuda en els aspectes crítics del projecte, entre els que destaquen:

Definició del Model

Oficina de Projectes

Suport a la Implantació a les Xarxes d’Atenció Primària

Suport a la Implantació a les Xarxes d’ Atenció Especialitzada

Suport a la Formació

Avaluació del Sistema

 

%

Receptes electròniques

Milions de receptes dispensades

Milions de pacients dispensats mensualment

Farmàcies connectades

El desplegament de la Recepta Electrònica s’ha completat plenament en els àmbits d’atenció primària (a prop de 40 institucions diferents) i en centres d’atenció especialitzada, de tal manera que es poden dispensar receptes electròniques a qualsevol de les més de 3100 farmàcies de Catalunya.

Cada dia s’emeten més de mig milió de receptes electròniques, i ja s’ha superat la xifra acumulada de 1.500 milions de dispensacions. A l’actualitat més del 99,3% de les receptes que es fan a Catalunya són electròniques.

El model de recepta electrònica és una eina fonamental en la millora de l’ús racional del medicament i en la garantia de la sostenibilitat del sistema

 

La base de coneixement que aporta aquest nou model, on els professionals del sistema tenen una visió completa de la medicació del pacient, és una ajuda clau per poder garantir un nivell assistencial efectiu, segur i competitiu en costos

 

Al llarg del desplegament s’han consolidat diverses experiències de prescripció electrònica en l’àmbit d’atenció especialitzada, ambulatòria i salut mental, obtenint resultats plenament satisfactoris en el nou model de funcionament conjunt Primària-Especialitzada.

La col·laboració entre els col·lectius i associacions professionals han facilitat la completa extensió de la Recepta Electrònica.

El model de Recepta Electrònica ha evolucionat en diferents direccions, entre les quals destaquen

La incorporació de noves funcions avançades (com ara millora de la seguretat clínica en la prescripció i dispensació),

La interconnexió amb sistemes de Recepta Electrònica d’altres comunitats autònomes i altres països de la Unió Europea.

La visió completa de la medicació d’un pacient amb independència de l’origen de la prescripció.