Assegurances en Entitats Financeres

L’àrea de negoci d’Assegurances, Reassegurances i Plans i Fons de Pensions ha jugat sempre un paper de màxima rellevància en el sector financer. En els últims anys s’ha observat, a més, un canvi de tendència cap a l’externalització del negoci d’Assegurances a companyies especialitzades.

Better Consultants ha participat activament en aquest procés de transformació, en particular en els següents que s’indiquen a continuació

Connexió entre entitats

En el procés de contractació i gestió d’assegurances intervenen diferents actors. El nostre model d’intercanvi d’informació garanteix el correcte funcionament dels aspectes operatius i comptables relacionats amb la comunicació d’informació entre aquests actors, com ara: 

L’intercanvi diari de fitxers entre l’entitat financera i les diferents Corredories d’Assegurances amb les que treballa.

La comunicació a les companyies asseguradores de la informació corresponent als productes de les mateixes que han estat comercialitzats per l’entitat financera.

Aspectes comptables relacionats amb l’apartat anterior, com ara la separació comptable entre les companyies Gestora i Dipositària d’una assegurança.

Incentius activitat comercial

L’efectivitat de les accions comercials depèn en gran mesura de les eines, instruments de control i la proactivitat de la xarxa en les campanyes de captació de clients. La nostra Firma ha dissenyat i implantat solucions en diversos àmbits:

Sistemes de control, seguiment i remuneració variable dels empleats vinculats a la comercialització de productes d’assegurances.

Catàleg intel•ligent de productes, que orienta l’oferta en funció de les característiques de mercat de cadascuna de les oficines. A més, es satisfan els convenis específics que una mateixa entitat pugui tenir amb diferents companyies asseguradores en funció de l’àmbit territorial.

L’efectivitat de les accions comercials depèn en gran mesura de les eines, instruments de control i la proactivitat de la xarxa en les campanyes de captació de clients.

 

Avui en dia el sector financer aposta de manera decidida per l’externalització del negoci d’Assegurances a companyies especialitzades, en contrast amb la tendència d’integració de fa uns anys.

 

Plans de Pensions

Better Consultants ha desenvolupat solucions específiques per al tractament de la mobilització de plans de pensions entre entitats.

Així mateix, hem implantat solucions personalitzades de producte propis d’administracions locals, com són les EPSV (Entitats de Previsió Social Voluntària) del País Basc.

Extracte integrat d’assegurances

La nostra dilatada experiència en l’àmbit de la generació de comunicats a clients, descrita a l’apartat de “Solucions” , s’ha estès al servei de l’àrea d’Assegurances de les Entitats Financeres, donant lloc a la creació de l’Extracte Integrat d’Assegurances.

Aquest document, disponible tant en versió paper com en versió electrònica, aporta al client una visió conjunta i de fàcil comprensió del conjunt de contractes amb l’entitat asseguradora