Serveis

Som especialistes projectes que exigeixen especial sensibilitat per la combinació de factors que fan possible un canvi radical en la competitivitat de l’empresa.

El nostre model recull l’experiència de generacions de professionals en l’aplicació d’estàndards de referència en àmbits de planificació i transformació digital.

 

Els Nostres Serveis

Management consulting

Els nostres serveis professionals proporcionen una visió completa, participant en totes les etapes del cicle de vida.

Transformació de l'empresa

Dissenyar estructures organitzatives per tal de racionalitzar i convertir en més eficient les seves funcions de negoci.

Utilizació efectiva de la tecnología

Estem vocacionalment compromesos en entendre la tecnologia com a catalitzadora de les millores dels processos de negoci.

Metodologia

La nostra metodologia Pragmatic®, recull l’experiència de generacions professionals en l’aplicació d’estàndards de referència.

Línies de Servei

 • Optimització de recursos
 • Reenginyeria de processos
 • Models de transformació digital
  Planificació de sistemes
 • Gestió del canvi
 • Disseny d’estructures organitzatives
 • Dimensionament de recursos
 • Selecció i implantació de paquets
 • Integració de sistemes
 • Disseny i construcció de sistemes a mida
 • Manteniment evolutiu i perfectiu
 • Mmanteniment 24×7 i outsourcing
 • Anàlisi de situació i diagnòstic
 • Plans d’optimització
 • Modernització operativa
 • Estudis de camp, d’impacte i de demanda

Contacti amb nosaltres

Privacitat

Consulti la nostra política de privacitat

D'acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), Better Consultants informa que les dades personals que figuren en el present document es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment es incorporin en fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s'utilitzarà per de contactar amb vostè una sola vegada, i exclusivament amb motiu d'aquesta sol·licitud d'informació. Better Consultants contactarà amb vostè en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades de contacte del formulari adjunt seran esborrats.