Tres dècades al servei de la transformació

Better Consultants es va crear el 1989, fruit d’una iniciativa centrada en l’aportació dels millors valors professionals per a la pràctica de consultoria en organització i tecnologia, en un moment de transició entre els models de gestió dels anys 80, fortament centralitzats, i la eclosió de les arquitectures en xarxa dels anys 90.

1989 ¿Per què Better Consultants?

La creació de Better Consultants va coincidir amb un context econòmic i sectorial favorable per a la iniciativa que proposàvem. En un escenari de mercat de demanda, els serveis de consultoria de qualitat eren exclusius de les multinacionals del sector, que, a diferència del que passava en els països veïns d’Europa, relegaven les empreses locals a un paper purament testimonial.

 

La nostra proposta d’aplicació de les millors pràctiques en serveis professionals de consultoria i tecnologia TIC, juntament amb la component local de proximitat i la vocació en la comprensió de les necessitats del client, cobria un espai amb grans perspectives de futur.

Una trajectòria en harmonia

Des del primer moment, la dotació del millor capital humà i intel·lectual ha estat sempre la nostra principal directriu. No són pocs els interrogants que es plantegen en començar una nova iniciativa empresarial. El nou punt de partida requeria trencar amb esquemes previs que s’estaven quedant obsolets i obligava a construir fonaments que ens acompanyaran en la nova trajectòria.

 

  • Millors pràctiques professionals
  • Captació de professionals
  • Consolidació del capital humà
  • Clients en sectors estratègics clau
  • Reconeixement professional

Tres dècades impulsant la transformació i la generació de valor a l’empresa

Així van ser els nostres inicis

Els aspectes indispensables per a la gestió de l’empresa es solapaven amb la visió estratègica i la construcció d’un nou model de col·laboració amb clients. Aquest model havia de ser necessàriament 100% efectiu tant per iniciar projectes que començaven de zero, com per mantenir alts nivells de servei a llarg termini.

El nivell d’acceptació de la nostra iniciativa per part dels primers clients es va convertir en un magnífic estímul i va ser el motor que va consolidar les bases del model de col·laboració. En tres anys vam iniciar projectes de transformació en entitats financeres, asseguradores i del sector públic, tant a les nostres seus principals de Barcelona i Madrid com a la resta de la península. ‘Havíem passat de ser un projecte inicial a ser una realitat consolidada!

Primera dècada

Al llarg de la primera dècada vam viure l’eclosió de les noves arquitectures en xarxa, que van passar de ser una idea embrionària en els anys 80 a ser el motor d’innombrables processos de transformació empresarial en els 90. La consolidació d’arquitectures en xarxa va estimular així mateix la creació de nous models de treball col·laboratiu. Workflow o Groupware van passar a formar part del lèxic habitual en els processos de transformació empresarial.
La transformació a finals de la primera dècada va tenir moments realment espectaculars. Recordem, per exemple, com les primeres iniciatives de “Home Banking” requerien la instal·lació de programari específic, via disquet o CD, a l’ordinador personal del client, i una connexió telefònica per la línia de veu. Aquest model va ser totalment escombrat per l’eclosió d’internet, que va universalitzar l’accés a qualsevol servidor des de qualsevol lloc.

El llavors anomenat “procés cooperatiu”, caracteritzat perquè la informació es manejava des d’ordinadors personals remots que compartien bases de dades centralitzades, va tancar el pas a intents previs d’informatització distribuïda per departaments, sempre molt limitada per l’escassetat d’eines eficaces per a la seva administració.

Segona dècada

La transició cap a la segona dècada va coincidir amb l’extensió de les empreses tecnològiques internet, les anomenades “.COM”. La generalització de les arquitectures en xarxa i el nou paradigma del món internet apuntaven cap al que havia de ser la “digitalització absoluta” del món de l’empresa. Contínuament es creaven empreses que operaven exclusivament a través d’internet, que requerien grans inversions de capital, però que compartien un denominador comú perillós: estaven gairebé sempre en números vermells. Es va arribar a generalitzar la idea que “si una .COM està guanyant diners ara, probablement és perquè no està realitzant les inversions adequades”.

No obstant això, aquesta tendència es va invertir en pocs mesos, i els inversors van passar a exigir, no només projectes amb visió de futur, si no realitats tangibles que presentessin comptes d’explotació positives a curt termini. . . i va esclatar la bombolla de les “.COM”. Les arquitectures en xarxa van obrir una infinitat d’oportunitats de transformació en l’economia, que tot i la crisi “.COM” van acabar per assentar-se i discernir entre els projectes realistes d’aportació de valor de les iniciatives amb escassa base real.

Aquesta crisi “.COM” va servir per impulsar noves iniciatives de transformació en sectors clàssics que ja estaven consolidats, i que van saber veure, mentre es dissipava l’amenaça de ser escombrats per les .COM, com podien renovar els seus models de negoci i afrontar importants millores en la seva competitivitat.

La nostra Firma va aprofitar aquests anys per treballar la diversificació en sectors i clients, i es va consolidar com a especialista en l’aportació de solucions eficients. Així mateix durant la segona dècada es va assentar la nostra oficina de Madrid.

Tercera dècada

La posada en escena de la tercera dècada va tenir un condicionant excepcional: la major crisi econòmica global de l’era moderna. L’escenari està fresc en la memòria de tots, que recordem com les polítiques agressives i inconscients d’endeutament, tant a nivell públic com privat, van portar el sistema financer mundial a punt de fer fallida.

L’efecte de la crisi es va notar en tots els sectors, i la consultoria i els serveis TIC no van ser una excepció. No obstant això, un cop superat el bloqueig inicial de l’activitat econòmica, el període de recuperació ha donat lloc també a un dels majors exercicis de transformació empresarial que es recorden.

Al llarg procés de sortida de la crisi, l’optimització de la competitivitat de l’empresa i la recerca la màxima eficiència han estat els grans motors de la transformació. Hem estat testimonis de com en pocs anys s’han dut a terme complexos processos de concentració bancàries, de com s’ha extingit la històrica xarxa de caixes d’estalvis, o de com el que anteriorment havien estat grans xarxes d’oficines de servei al client s’han encongit fins a límits impensables fa uns anys.

La generalització de la “mobilitat” de la informació ha estat un gran estímul en la transformació. Avui dia podem realitzar operacions des del telèfon mòbil o tablet que eren impensables fa uns anys. Ja és habitual obrir un compte bancari sense visitar una oficina, contractar un complet viatge de vacances des del sofà de casa, consultar la nostra situació fiscal des d’una sala d’espera del metge, o canviar de tren mentre anem en taxi cap a l’estació. La llista és pràcticament infinita.

La disponibilitat de les solucions de mobilitat ha activat, i sens dubte seguirà activant, innombrables processos de transformació a l’empresa. El client final ha passat a tenir un paper clau en aquesta nova modalitat de “autoservei”, ja que porta a la butxaca eines senzilles per resoldre els mateixos problemes que fa un temps exigien atenció presencial.

Qui podia imaginar en aquell llunyà 1989 els canvis radicals que estaven a punt de succeir? Qui podia preveure l’impacte de la nova revolució en xarxes de comunicacions, ofimàtica, sistemes oberts? O qui podia preveure les fortes concentracions sectorials o canvis de models de gestió que ens esperaven?

Better Consultants va néixer amb la finalitat de potenciar uns valors d’objectivitat, rigor, qualitat, proximitat amb els clients, i visió realista i pragmàtica en l’aplicació de tecnologia, que ens han acompanyat de manera permanent en la nostra trajectòria.
Tres dècades després el nostre enfocament, que combina en la seva justa proporció el realisme i l’objectivitat amb les iniciatives innovadores, s’ha consolidat en el dia a dia i ha sortit reforçat després d’infinitat de canvis en tendències, models de gestió i tecnologies.

Constatem que els valors que ens van servir de guia en els primers passos de la nostra Firma no només segueixen intactes, sinó que a més s’han reforçat al llarg d’una trajectòria marcada per la incorporació de noves generacions de professionals, que han fet seus aquests valors i els han consolidat en tot tipus de projectes i clients.

1989-2019

Compromesos amb la transformació de l’empresa

Si alguna cosa ha quedat en evidència al llarg de la nostra trajectòria, és que la transformació de l’empresa és una necessitat contínua i permanent. Certament, hi ha moments en els quals determinades circumstàncies de l’entorn econòmic, tendències de mercat, nous paradigmes, etc., obliguen a abordar els processos de transformació amb més intensitat que altres, però sempre en un context de canvi permanent.