Utilització efectiva de la tecnologia

La Tecnologia entesa com a eina de negoci és un factor crític per al funcionament de les grans empreses i institucions. En molts sectors, és a més un element diferencial, estratègic per al negoci, i que condiciona el posicionament respecte la competència.

Better Consultants compta amb un equip de professionals vocacionalment compromesos en entendre la tecnologia com a catalitzadora de les millores dels processos de negoci.

 

Transformació Digital

La nostra Firma utilitza les tecnologies de sistemes d’informació més comuns a les grans empreses i institucions. En general, els nostres projectes ensamblen peces de diferents tecnologies i entorns per poder oferir el millor resultat en termes d’efectivitat i cost.

Som especialistes en combinar arquitectures obertes amb els entorns mainframe, habituals en les grans entitats, assegurant així una òptima usabilitat sense renunciar als aspectes claus d’estabilitat, rendiment i gestió de capacitat

Aportem així mateix una sòlida experiència en la integració de solucions de Business Intelligence amb els sistemes corporatius i la utilització eficient de programari paquetitzat.

 

 

Implantació sobre sistemes oberts

Disseny i implementació segons MVC (Model – View – Controller).

UML per a la identificació d’escenaris i definició de classes.

Implementació en. NET (Visual. NET, ASP.NET, C #).

Desenvolupaments en J2EE (Eclipse, Struts, …) sobre Websphere, WebLogic

Utilitzem les tecnologies de sistemes d’informació més consolidades en les grans empreses, integrant components de diverses tecnologies i entorns.

 

Combinem arquitectures obertes amb els entorns mainframe, implantant interfícies d’usuari que optimitzen l’ergonomia i asseguren la màxima estabilitat i rendiment.

Arquitectures sobre Web-Service

Definició i implantació de projectes tecnològics basats en web-services.

Definició i enviament de XML s d’acord a l’estàndard SOAP.

Implementació de WS a. NET o JAVA.

Gestió de Seguretat a partir de certificats de servidor, tiquets SAML.

Business Intelligence

Disseny de models OLAP / ROLAP.

Definició de dimensions, atributs i fets en Microstrategy, OLAP Services.

implantació IBM COGNOS, Power BI, SAS, Microstrategy

Quadres de comandament i informes per a la direcció a través d’Dynasight.

Integració amb arquitectures mainframe

Definició i implantació de projectes en sistemes Mainframe.

Desenvolupaments basats en COBOL – CICS – DB2.

Optimització de processos a través de Apptune.

Comunicació entre sistemes (SNA, Cics Transaction Gateway).