Victor Canivell, ponent en la nostra reunió anual de 2018

Davant l’inici de l’any del nostre 30 aniversari, hem celebrat la nostra reunió anual de 2018.

En aquesta ocasió hem comptat amb la participació de Víctor Canivell, que per apropar-nos una mica més a les últimes tendències tecnològiques, ens va exposar la situació actual, visió i perspectives de la computació quàntica.

Després d’un interessant repàs de la seva trajectòria professional en el món de la direcció i gestió d’empreses tecnològiques de primera línia, com Hewlett Packard o Silicon Graphics, Víctor Canivell ha centrat les seves prioritats com a Business Advisor, focalitzat en els últims anys en el suport a start-up tecnològiques i de computació quàntica.

Aquesta nova tecnologia, que es troba encara en les seves fases inicials de desenvolupament, està cridada a jugar un paper destacat en el tractament algoritmes i resolució de problemes matemàtics que, ara per ara, no es poden tractar amb els ordinadors digitals.

Víctor Canivell va destacar que l’anomenat “qu-bit” és el concepte bàsic sobre el qual es recolza la computació quàntica. A diferència del model digital clàssic, en el que un “bit” pot tenir dos possibles estats, la computació quàntica preveu que la unitat d’informació “qubit” pugui tenir al mateix temps diversos estats solapats.

La reunió va finalitzar amb el tradicional sopar-còctel, en què els assistents vam tenir oportunitat de compartir i contrastar amb Víctor aspectes de visió de futur de la nova tecnologia i el seu possible impacte en la seguretat lògica i els sistemes d’informació.